Księga Przychodów
i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity) oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy. Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; PTU – rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług) — podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Jesteśmy doświadczonym, solidnym i nowoczesnym biurem rachunkowym. Świadczymy kompleksową obsługę dla przedsiębiorców, rolników i osób fizycznych. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, przyjęty system pracy oraz ciągłe uzupełnianie posiadanej wiedzy o przepisach podatkowych, zusowskich i innych wraz ze stosowaną kontrolą wewnętrzną własnej pracy, pozwalają nam zapewnić wysoki poziom jakości naszych usług. Znajomość realiów rynkowych i finansowych w jakich działają nasi klienci pozwala nam pomóc w założeniu, bieżącej działalności i rozwoju firmy. Ceny naszych usług są przystępne, stabilne, adekwatne do nakładu naszej pracy i są ustalane indywidualnie.

Zakres świadczonych usług przez nasze biuro:

Usługi dotyczące KPiR.

⇒ Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
⇒ Prowadzenie ewidencji środków trwałych
⇒ Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
⇒ Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji
⇒ Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
⇒ Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi:

⇒ Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
⇒ Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
⇒ Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
⇒ Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji.

Usługi dotyczące Ryczałtu

⇒ Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
⇒ Prowadzenie ewidencji środków trwałych
⇒ Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
⇒ Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
⇒ Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
⇒ Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi:

⇒ Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
⇒ Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
⇒ Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
⇒ Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,

Usługi dotyczące VAT

⇒ Prowadzenie Ewidencji VAT dla rolników zgodnie z ustawą,
⇒ Rozliczanie zwrotow VAT od materiałów budowlanych.

Przepisy prawne

Przydatne zagadnienia z zakresu przepisóworaz druki podatkowe można znaleźć pod linkami :

Przepisy prawne
Druki podatkowe VAT
Druki podatkowe PIT

Kalkulatory:

ZUS
Płace
Odsetki
Podatek