Zapytanie kredytowe

Twój e-mial
Imię i Nazwisko
Miejscowość
Telefon
Rodzaj kredytu
Źródło dochodów
Waluta kredytu
Kwota kredytu
Okres spłaty
Suma dochodów netto
Liczba osób w gospodarstwie
Wiek najstarszego kredytobiorcy
Okres zatrudnienia w obecnym
miejscu pracy w latach

Łączny staż zawodowy w latach
Raty niespłacanych kredytów PLN miesięcznie
Limit posiadanych kart kredytowych
Wysokość posiadanego limitu debetowego
Dodatkowe informacje
 W związku z art. 23 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, w celach związanych z działalnością Banku finansującego, UNIMEDIATOR oraz Partnera Internetowego, za pośrednictwem którego składany jest powyższy wniosek kredytowy i niniejsze oświadczenie oraz w następujących celach: promocji, marketingu, analiz, w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych, podanych przeze mnie w związku z wystąpieniem o kredyt i jego udzieleniem. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Bank finansujący, UNIMEDIATOR i Partnera Internetowego, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
Wyrażam zgodę